Wycinka śliwki/śliwy – czy mogę wyciąć legalnie śliwkę węgierkę i śliwkę mirabelkę?

Wycinka śliwki/śliwy – czy mogę wyciąć legalnie śliwkę węgierkę i śliwkę mirabelkę?

Wszystkie drzewa owocowe, czyli w naszym przypadku śliwka węgierka i śliwka mirabelka, jak również inne odmiany śliwy możemy wycinać bez zezwolenia (pozwolenia), pod warunkiem, że służą one jako drzewa owocowe, a nie pełnią funkcji ozdobnych.

Wycinka śliwki/śliwy mirabelki

Pod koniec maja 2019 roku miałem przyjemność wycinać śliwkę mirabelkę, dość rozłożystą, która zabierała całkowicie słońce w ogrodzie. Dodatkowo śliwka ta nie była pielęgnowana, także właściciel podjął decyzję o jej wycięciu, wraz z wyfrezowaniem pnia, a na jej miejsce miał powstać żywopłot z tui.

wycinka śliwki mirabelki

pielęgnacja śliwki mirabelkiWycinka śliwki/śliwy węgierki

Również pod koniec maja 2019 roku wycinałem inną śliwę, tym razem śliwkę węgierkę, drzewo też dość mocno zaniedbane i pozostawione samemu sobie. Tutaj dodatkowo drzewa sprawiało problem, że powoli zaczynało wchodzić w kolizję z domem oraz liniami niskiego napięcia. Zdecydowano o całkowitym wycięciu śliwki węgierki, natomiast zamiast frezowania pnia, postanowiono w ramach oszczędności wyciąć go 5-7 cm poniżej gruntu, a całość przysypać ziemią.

pielęgnacja śliwka węgierka

wycinka śliwka węgierka

pozwolenie na wycięcie śliwkiPrzycinanie śliwek

Pamiętajmy o pielęgnowaniu naszych drzew owocowych, tak aby rosły zgodnie ze sztuką sadowniczą, dzięki czemu dostarczy nam smacznych owoców. Najważniejsza zasada to taka, że łatwiej młode drzewo ukształtować, niż później prowadzić drastyczne cięcia na dużych osobnikach, które mogą je nawet w skrajnych przypadkach zabić.

W celu skorzystania z usług pielęgnacyjnych lub wycinki, zapraszam do działu oferta.